گزارش تصویری نشاء برنج در شالیزارهای گیلان

همزمان با شروع فصل بهار، نشاء برنج در شالیزارهای گیلان آغاز شده است. تصاویر زیر تلاش گیل مردان و گیل زنان گیلانی را نشان می دهد که درحال نشای برنج در روستای سرخشکی در محدوده منطقه آزاد انزلی هستند.    

همزمان با شروع فصل بهار، نشاء برنج در شالیزارهای گیلان آغاز شده است. تصاویر زیر تلاش گیل مردان و گیل زنان گیلانی را نشان می دهد که درحال نشای برنج در روستای سرخشکی در محدوده منطقه آزاد انزلی هستند.

 

 

Share