گزارش تصویری نشاء برنج در شالیزارهای آستارا

همزمان با نیمه فصل بهار، شالیزارهای گیلان به شیوه سنتی و مکانیزه زیر کشت شالی رفته اند.

همزمان با نیمه فصل بهار و آغاز گرما، شالیزارهای گیلان شاهد حضور زنان و مردانی است که رنج نشاء برنج را به امید دسترنج به دوش می‌کشند. نشاء کاری یکی از مراحل کشت برنج است. در این مرحله نشاء (جوانه برنج) که پیش از این در خزانه آماده شده را به زمین اصلی انتقال می دهند و همچنین این کار معمولا توسط زنان کشاورز انجام می شود. شهرستان آستارا با توجه به شرایط ویژه اقلیمی از مناطق مستعد کشاورزی بشمار می‌آید و یکی از فعالیت‌های مهم مردم این شهرستان کاشت برنج است. آستارا شش هزار بهره بردار کشاورزی دارد که بیشتر آنها شالیکار هستند و در سال گذشته از سه هزار و ۲۰۰ هکتار شالیزار، ۱۴ هزار و ۹۰۰ تن شلتوک برداشت و هشت هزار و ۲۰۰ تن برنج سفید تولید شد.

Share