معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد:

پلمپ دو موسسه غیرمجاز دندانپزشکی در رشت

اسماعیل نورصالحی از پلمپ دو موسسه غیرمجاز دندانپزشکی در رشت خبر داد و افزود: پرونده این دو واحد صنفی متخلف جهت برخورد قانونی، از طریق کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اسماعیل نورصالحی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از پلمپ دو موسسه غیرمجاز دندانپزشکی در رشت خبر داد و گفت: به دنبال شکایات مردمی و بازدیدهای میدانی مشخص شد دو موسسه غیرمجاز بدون داشتن مجوزهای قانونی در امور دندانپزشکی و درمان بیماران فعالیت می کنند که پس از هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی استان، این دو موسسه توسط تیم بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه و نماینده تعزیرات حکومتی پلمپ و تمامی لوازم و تجهیزات دندانپزشکی آنها توقیف شد.

وی ادامه داد: پرونده این دو واحد صنفی متخلف جهت برخورد قانونی، از طریق کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.

معاون درمان دانشگاه ضمن تشکر از شهروندان، به دلیل گزارش فعالیت افراد سود جو که با دخالت در حیطه درمان موجب به خطر افتادن سلامت جامعه می گردند، افزود: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه بهداشت و درمان، موضوع را از طریق سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات مردمی ۱۹۰ و یا با مراجعه حضوری به مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اطلاع دهند، تا با متخلفین حوزه بهداشت و درمان برخورد قانونی شود.

Share