تعلل اعضا در انتخاب شهردار کار دست شورا داد

فرآیند انتخاب شهردار رشت متوقف شد | علیقلی‌زاده در یک قدمی حضور در شهرداری

علوی اظهار کرد: وزرا کشور گفته شده که شورا در انتخاب شهردار تعلل داشته است و برای همین چند روزی فرایند انتخاب شهردار را متوقف کنید.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت با حضور اعضای شورای رشت برگزار شد.

در این جلسه امیرحسین علوی رئیس شورای شهر رشت در ابتدای جلسه با اشاره به دستور جلسه و لوایح گفت: جلسه فوق العاده روز شنبه به واسطه ایراد شکلی متاسفانه به صورت رسمی برگزار نشد و  کاندیداها برنامه های خود را در جلسه غیر رسمی اعلام کردند.

علوی افزود: امروز از وزارت کشور به صورت مستقیم از دفتر مدیر کل شوراها و روستا با بنده تماس گرفتند و بیان کردند که رشت در انتخاب شهردار به مشکل برخورده است و گزینه ها مورد تایید نبوده است.

وی افزود: همچنین گفته شده که شورا در انتخاب شهردار تعلل داشته است و برای همین چند روزی فرایند انتخاب شهردار را متوقف کنید.

رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه البته ما این موضوع را که تعللی صورت گرفته قبول نداریم افزود: شورای شهر رشت تا پنج‌شنبه انتخاب شهردار را متوقف می‌کند و در نهایت صبح پنجشنبه در مورد این امر تصمیم گیری خواهد شد.

رصا رسولی در ادامه گفت: وزارت کشور چه صحبتی می‌خواهد با اعضای شورای شهر رشت داشته باشد؟! آیا در مورد پیگیری صلاحیت علیقلی زاده است؟

علوی در پاسخ به رسولی گفت: بله همینطور است و وزارت کشور اعلام کرده که سعی دارد تا مشکلات را برطرف کند.

بهراد ذاکری دیگر عضو شورای شهر رشت گفت: در فرایند صلاحیت علیقلی زاده شاهد کارشکنی های صورت گرفته از داخل رشت و بیرون رشت و حتی برخی از کاندیداها بودیم.

وی افزود: این روزها از دخالت افراد غیر شورایی در انتخاب شهردار به گوش میرسد که این مقارن با قانون است و فعلا این موضوع را به صورت سربسته بیان می‌کنم و اگر لازم دیدم حتما شفاف بیان می‌کنم!

احمد رمضانپور نرگسی با اشاره به اینکه دستور جلسه امروز پیرامون انتخاب شهردار رشت است و این دستور نیز حتی با دستور رئیس جمهور لغو شدنی نبوده و باید در اسرع وقت نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنیم.

Share