معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت خبرداد:

تخریب کامل دومین ویلای بزرگ غیرمجاز کشور در رشت

معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت امروز با بیان اینکه این ویلای بزرگ به صورت غیرمجاز در زمین کشاورزی ساخته شده بود گفت: تخریب این واحد مسکونی در روستای حسین آباد پیر بازار رشت با حکم قضایی از ۱۲ اردیبهشت آغاز شد و امروز به پایان رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روند تخریب کامل دومین ویلای بزرگ غیرمجاز کشور در روستای حسین آباد پیر بازار رشت امروز تکمیل شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت امروز با بیان اینکه این ویلای بزرگ به صورت غیرمجاز در زمین کشاورزی ساخته شده بود گفت: تخریب این واحد مسکونی در روستای حسین آباد پیر بازار رشت با حکم قضایی از ۱۲ اردیبهشت آغاز شد و امروز به پایان رسید.
علی اصغر حیدرنژاد افزود: پرونده این واحد مسکونی پس از تحقیقات مقدماتی، صدور کیفر خواست، رای بدوی و صدور رای تجدید نظر در سال۹۶ به نتیجه رسید.
وی با اشاره به اینکه ویلای غیرمجاز در ۵هزار مترمربع زمین زراعی و صیفی کاری ساخته شده بود افزود: از ابتدا و در مراحل ساخت چندین بار به فرد متخلف تذکر کتبی داده شد که به علت تمکین نکردن وی، موضوع از طریق مراجع قضایی شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت گفت: در گیلان ده ها سازه غیرمجاز با نقض مقررات وجود دارد که بخشی مربوط به تصرف عرصه های ملی و منابع طبیعی است و ۵۰مورد آن هم با تغییر کاربری زراعی ساخته شده است.
علی اصغر حیدرنژاد در پایان با بیان اینکه با متصرفان اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی با قاطعیت برخورد می شود افزود: ستادهای ذی ربط قبل از اجرای پروژه غیرمجاز، موضوع را به مقامات قضایی اعلام کنند تا از ساخت سازهای غیرمجاز جلوگیری شود.

دانلود

Share