«برنده باش» بار دیگر متهم به تقلب و فریب کاری شد

فیلم | افشاگری‌ باورنکردنی یکی از تماشاچیان «برنده باش»!

یکی از حاضران در مسابقه «برنده باش» درباره قسمت ۵۴ این برنامه گفت: شرکت کننده ای که هیچ چیزی نبرده بود در پخش تلویزیونی پانزده میلیون تومان برنده شد و از یک جایی تماشاچیان عوض شدند.

دانلود

 

Share