گزارش تصویری چهارشنبه سوری بارانی در پیاده‌راه رشت

حوادث چهارشنبه سوری امسال نسبت به سال قبل در سراسر کاهش محسوسی یافته است و در شهر رشت نیز مردم زیر بارش باران این روز را جشن داشتند.

حوادث چهارشنبه سوری امسال نسبت به سال قبل در سراسر کاهش محسوسی یافته است و در شهر رشت نیز مردم زیر بارش باران این روز را جشن داشتند.

Share