گزارش تصویری “نمایش رزمی ستارگان درخشان ۴″‌ در رشت

“نمایش رزمی ستارگان درخشان ۴″‌ با حضور سردار فضلی دوشنبه دوم مهرماه در دهکده مقاومت واقع در کیلومتر ۴ جاده تهران جنب لشکر عملیاتی ۱۶ قدس افتتاح شد.

“نمایش رزمی ستارگان درخشان ۴″‌ با حضور سردار فضلی دوشنبه دوم مهرماه در دهکده مقاومت واقع در کیلومتر ۴ جاده تهران جنب لشکر عملیاتی ۱۶ قدس افتتاح شد.

Share