در جلسه کارگروه اشتغال عنوان شد

عقب ماندگی شدید و رتبه آخر شهرستان رشت در جذب تسهیلات اشتغالزایی

مومنی زاده با اشاره به اینکه کشور ما امروز در جنگ اقتصادی است، تصریح کرد: توجه به مسایل اقتصادی و فرصت اشتغال زایی با حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایجاد خواهد شد و اگر امروز از تسهیلات رونق اشتغال زایی استفاده نکنیم، خیانت کرده‌ایم.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرماندار شهرستان رشت در جلسه کارگروه اشتغال گفت: جلسه کمیته تخصصی دیروز برگزار شد و در این جلسه مشخص شد که مجموعا در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی دچار ضعف و عقب ماندگی هستیم.

میرشمس مومنی زاده با اشاره به اینکه اولویت نظام و دولت توجه به مسائل اقتصادی، ایجاد رونق اقتصادی ،حمایت از تولید و سرمایه گذاری است ،گفت: این پذیرفتنی نیست که شهرستان رشت در امر اشتغالزایی عقب ماندگی داشته باشد.

مومنی زاده با اشاره به اینکه کشور ما امروز در جنگ اقتصادی است، تصریح کرد: توجه به مسایل اقتصادی و فرصت اشتغال زایی با حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایجاد خواهد شد و اگر امروز از تسهیلات رونق اشتغال استفاده نکنیم، خیانت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه نباید در انجام وظیفه خود سهل انگاری کنیم، یادآور شد: بانک کشاورزی در شهرستان انزلی بسیارخوب عمل کرده اما در شهرستان رشت عملکردش مناسب نیست و نمی‌دانم اینجا چه اتفاقی افتاده است که در ارزیابی ها اخرین بانک قرار گرفته است.

فرماندار شهرستان رشت متذکر شد: برای تحقق اشتغالزایی نیازمند تحرک بیشتر از جانب دهیاران و بخشداران هستیم و امیدواریم با همکاری هم شاهد تحول بزرگی در این زمینه باشیم.

وی خطاب به بانکها گفت: میزان جذب تسهیلات ازسوی بانکها پایین است. جلسات کارگروه در هفته دوبار و در هر جلسه یک بانک عامل و با حضور متقاضیان برگزار شود.

مومنی زاده با بیان اینکه وظیفه من دفاع از حقوق شهرستان رشت، گفت: شهرستان رشت نسبت به شهرستانهای دیگر کمترین بهره را از تسهیلات اشتغال زایی برده است.

بهانه‌ها قابل پذیرش نیست

به گزارش دیارمیرزا در ادامه جلسه معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری رشت با بیان اینکه تا کنون ۵۰ جلسه در مورد اشتغال برگزار شده است، گفت: حاصل این جلسات ارائه ۳ برابری طرح ها به بانکها بود.

محمد علی ویشکایی با اشاره به اینکه کمیته فنی شهرستان رشت دقیق ترین و منظم ترین کمیته استان است، افزود: متقاضیان هر روز در فرمانداری هستند از فرماندار شهرستان رشت می‌خواهیم که از حق رشت دفاع کند.

این مسئول یادآور شد: هیچ کس به ما نمی‌گوید که ضعف ما کجاست و با این حجم پیگیری هایی که مدیران دارند نباید سهم رشت ۲۲ درصد باشد.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان رشت با بیان اینکه شرمنده همه مدیران و روسای ادارات هستم، گفت: از بانکها می‌خواهیم که همکاری های لازم را در پرداخت ها انجام دهند.

ویشکایی افزود: همیشه شهرستان رتبه نخست را داشته است اما الان چه شده که در بحث اشتغال رتبه آخر در استان دارد.

وی در پایان اظهار کرد: برخی از بانکها ادعا می‌کنند که متقاضیان دارای معوقه و چک برگشتی هستند. سوالم این است بانکهای دیگر شهرستان ها با چنین مواردی روبرو نشدند؟ این بهانه قابل پذیرش نیست.

Share