مدیرکل امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

صدور مجوز جذب ۲۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش

مدیرکل امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه گفت: صدور ۲۵ هزار مجوز جذب نیرو را برای امسال تایید کردیم و انجام شده است و از دانشگاه فرهنگیان هم تمام قد حمایت می کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، سعید طاهری در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع چالش های نیروی انسانی در آموزش و پرورش به روی آنتن شبکه آموزش‌رفت با بیان اینکه مسائل اساسی آموزش و پرورش در راستای اجرای سند تحول و برنامه ششم را میتوان در چهار دسته تقسیم بندی کرد گفت: مسائل محتوایی، ساختار اداری و نیروی انسانی، امور مالی و تجهیزات و معماری و فضای آموزشی این چهار دسته اند.

وی افزود: ساماندهی نیروی انسانی را در چند جلسه با آموزش و پرورش به بحث گذاشتیم. تا افق ۱۴۲۰ تعداد دانش آموزان را بررسی کردیم که یک روند سینوسی دارد. بر این اساس جمعیت دانش آموزان در حال افزایش و معلمان در حال کاهش است.

مدیرکل امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق فایل پرداخت حقوق اردیبهشت ماه، شمار حقوق بگیران آموزش و پرورش ۹۲۸ هزار نفر است گفت: در بحث نیروی انسانی آمار بازنشستگان امسال ۴۰ هزار و ۸۱۹ نفربوده است. طبق ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری آنها که فوق لیسانس دارند می توانند ۳۵ سال استمرار خدمت دهند که باید روی آن بررسی شود.

وی ادامه داد: با پدیده مازاد نیرو در یک منطقه و کمبود در منطقه دیگر در آموزش و پرورش روبروییم. ساماندهی نیرو در برنامه ششم مورد تاکید است و باید روی شیوه های تامین و اصلاح ساختار کار کنیم. روی خصوصی سازی به هیچ وجه تاکید نداریم.

طاهری  گفت: صدور ۲۵ هزار مجوز جذب نیرو را برای امسال تایید کردیم و انجام شده است و در دانشگاه فرهنگیان هم تمام قد حمایت می کنیم.

Share