مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان

شهرک‌های صنعتی پیشگام در استانداردهای زیست محیطی هستند

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان گفت: شهرک‌های صنعتی را یکی از بهترین و کامل‌ترین مکان‌های صنعتی در کشور دانست و افزود: این شهرک‌ها در امر رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی پیشگام هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان گفت: شهرک‌های صنعتی را یکی از بهترین و کامل‌ترین مکان‌های صنعتی در کشور دانست و افزود: این شهرک‌ها در امر رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی پیشگام هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان گفت: پساب و پسماند زباله پلیدترین عنصر روی زمین هستند چون باکتری‌های موجود در خاک را نابود، زمین را عقیم، به سفره‌‌های آب زیر زمینی نفوذ و دوباره به سطح خاک می‌آیند و تمام موجودات زنده، درختان، گیاهان و بذر‌های سطح خاک را نابود می‌کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان رعایت ملاحظات زیست محیطی را یک اصل برای تمامی فعالان در عرصه صنعت دانست و گفت: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی بین شهرک‌های صنعتی و محیط زیست استان وجود دارد.

شهیدی شهرک‌های صنعتی را یکی از بهترین و کامل‌ترین مکان‌های صنعتی در کشور دانست و افزود: این شهرک‌ها در امر رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی پیشگام هستند.

وی همچنین با اشاره به وجود صنوف مزاحم و پراکنده در محدوده‌های شهری خواستار برنامه‌ریزی و حمایت با هدف انتقال این واحدها به درون شهرک‌های صنعتی شد.

رییس شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان گفت: توسعه شهرک‌های صنعتی خصوصی و استقرار واحدهای تولیدی در این شهرک‌ها گامی موثر برای تعدیل و حذف پسابهای خطرناک از پیکره مظلوم و بی دفاع محیط زیست است.

وی بررسی، مطالعه و رصد کامل واحدهای مزبور به لحاظ نوع آلودگی، تجهیز و تکمیل تصفیه خانه‌های صنعتی را از مهمترین اقدامات با هدف کاهش آلودگی واحدهای صنعتی و توسعه پایدار محیط زیست استان ذکر کرد.

شهیدی به اهمیت وجود سسیتم‌های تصفیه در نواحی و شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه طی سال‌های اخیر پروژه‌های عمرانی مهم و زیربنایی در رابطه با محیط زیست و تصفیه خانه‌های فاضلاب در سطوح شهرک‌های صنعتی استان به بهره‌برداری رسیده است.

Share