به روایت مدیرعامل آبفای گیلان

ماجرای رینگ دور شهر رشت و راه بندان‌های میدان جهاد

سید محسن حسینی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با تشریح پروژه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهر رشت اظهار داشت: براساس نرخ رشد واقعی میزان جمعیت در سال مقصد طرح (سال ۱۴۰۵) با احتساب کلیه مصارف و فرض متوسط سرانه ۲۵۰ لیتر در روز حدود ۲۴۰ هزار مترمکعب در روز برآورد شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به منظور اطلاع رسانی از طرح های جامع آبرسانی با توجه به نرخ رشد جمعیت طی سالهای آتی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان پیشرفت پروژه رینگ آبرسانی شهر رشت و اهداف آن را تشریح نمود.

سید محسن حسینی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با تشریح پروژه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهر رشت اظهار داشت: براساس نرخ رشد واقعی میزان جمعیت در سال مقصد طرح (سال ۱۴۰۵) با احتساب کلیه مصارف و فرض متوسط سرانه ۲۵۰ لیتر در روز حدود ۲۴۰ هزار مترمکعب در روز برآورد شده است.

وی در ادامه افزود: به منظور ایجاد ذخیره کافی و تأمین فشار آب مورد نیاز شبکه شهر، احداث ۳ مخزن زمینی و دو مخزن هوایی پیش بینی شد که این مخازن شامل ۲ مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی و یک مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی ودومخزن هوایی ۲۵۰۰ مترمکعبی می باشدو از مجموع سه مخزن ذخیره آب دو مخزن با حجم ۴۰ هزار مترمکعب و برج های تأمین فشار هریک با حجم ۲۵۰۰ مترمکعب اجرا شده و در مدار بهره برداری می باشد.

علاوه بر این مخازن، آب شهر رشت از طریق دو سری خط لوله انتقال به اقطار ۱۲۵۰ و ۷۰۰ میلیمتر از مخزن ۵۰ هزار مترمکعبی سراوان تأمین می شود و با تکمیل خطوط اصلی کمربندی شهر و اتصال شبکه های جدید اجرا شده توسط اعتبارات بانک جهانی به این خطوط و انتقال تدریجی انشعابات خانگی از شبکه های قدیمی به خطوط اجرا شده جدید، ضمن تأمین ذخیره کافی آب شرب بهداشتی، امکان تأمین فشار مناسب برای کلیه مشترکین به وجود خواهد آمد.

حسینی طول کلی خطوط انتقال داخلی شهر رشت را ۱۸.۱ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۱۲/۶ کیلومتر از این خطوط تاکنون اجرا شده و۱/۸ کیلومتر در حال اجراست و ۳/۷ کیلومتر نیز باقیمانده است .

مدیرعامل آبفای گیلان با تشریح وضعیت موجود شبکه توزیع آب شهر تصریح کرد: طول شبکه توزیع آب شهر رشت دارای ۲۲۰۰کیلومتر است و منابع تأمین آب در سالهای اولیه بهره برداری چاههای داخل شهر بود. به تدریج با افزایش جمعیت در خارج شهر نیز چاههایی حفر شد و علاوه برآن تصفیه خانه ی بزرگ آب گیلان در نزدیکی شهر سنگر ساخته شد که منبع تامین آب آن رودخانه سفیدرود بود.

وی افزود: با ساخت سد آیت الله بهجت بر روی رودخانه شهر بیجار، درحال حاضر منبع اصلی تامین آب تصفیه خانه ی بزرگ آب گیلان آب رودخانه شهر بیجار می باشد که از کوههای درفک سرچشمه گرفته و دارای آب با کیفیت بسیار مطلوب است. قابل ذکر است که در حال حاضر پروژه ی بهسازی مدول اول و ساخت مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیلان به صورت مشارکت بخش خصوصی (BOT)، با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۶.۸ درصد در حال اجرا می باشد که پس از تکمیل پروژه، ظرفیت تولید تصفیه خانه به ۶ مترمکعب در ثانیه ارتقاء خواهد یافت.

Share