معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت خبرداد

آتش سوزی در کانکس تاسیسات بیمارستان آریا مهار شد

شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت، از آتش سوزی در کانکس تصفیه خانه صنعتی مستقر در محوطه این بیمارستان خبر داد و گفت: علت حادثه اتصال در تابلو برق منصوب شده بود که سریعا توسط نخستین تیم آتش نشانان اعزامی به محل حادثه مهار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت، از آتش سوزی در کانکس تصفیه خانه صنعتی مستقر در محوطه این بیمارستان خبر داد و گفت: علت حادثه اتصال در تابلو برق منصوب شده بود که سریعا توسط نخستین تیم آتش نشانان اعزامی به محل حادثه مهار شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید، افزود: کانکس آتش گرفته در محوطه ساختمان مستقر بوده که بدین واسطه به ساختمان بیمارستان هیچ گونه آسیبی نرسید.

گفتنی است به علت حساسیت بیمارستان سریعا خودروهای پشتیبان از ایستگاههای جانبی به محل حادثه اعزام شدند که به حمدا… آتش در همان لحظات اولیه مهار شد.

همین گزارش حاکی است در مجموع ۲۴ آتش نشان و ۴ افسر ارشد آتش‌نشانی بهمراه ۸ دستگاه خودروی اطفایی از ۳ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

Share