با تشکیل جلسه مجمع عمومی

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی گیلان عضو شورای عالی نظام پزشکی شد

با تشکیل جلسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، ارکان مختلف این سازمان با آراء منتخبان هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در صحن مجمع، مشخص شدند و انوش برزیگر به عنوان عضو شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیات رییسه مجمع عمومی نظام پزشکی، رییس کل و اعضای شورایعالی نظام پرشکی مشخص شدند.

بر این اساس از گروه پزشکان محمدرضا ظفرقندی، مصطفی معین، عزت الله گلعلیزاده، علیرضا اسپید، حسین قشلاقی، سید تقی نوربخش، حمیرا وفایی سی سخت، فرزاد فرقان، عبدالرضا عزیزی، محسن مصلحی، علی بیرجندی نژاد، عباسعلی جوادی و انوش برزیگر انتخاب شدند. همچنین در این گروه محمد مطهری، علی سالاریان، محمدرضا خردمند، اکبر ترکی و علیرضا صادقی به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.

از گروه دندانپزشکان نیز بهنام عباسیان، عباسعلی خادمی و کوروش افشینی پور انتخاب شدند. از این گروه محمد مهدی زاده به عنوان عضو علی البدل معرفی شد.

همچنین از گروه داروسازان یداله سهرابی، محمود فاضل و منصور ارزومند معرفی شدند. دکتر غلامحسین صادقیان نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

از گروه پروانه داران نیز اشکان آذرکیش و جواد ملایی انتخاب شدند. مداحی هم به عنوان عضو علی البدل این گروه معرفی شد.
از گروه علوم آزمایشگاهیان هم سیدعلی اکبر سیدمهدی و محمدرضا امینی فرد حائز آرا شدند. محمدجواد عبیداوی نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

فرحناز محمدی سعادت و ناهید خداکرمی نیز از گروه ماماها انتخاب شدند. نوشین زنده زبان نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی شد.

همچنین با آرای منتخبان جامعه پزشکی در مجمع عمومی نظام پزشکی، دکتر ایرج فاضل به عنوان رییس کل این سازمان و دکتر منصور جعفری نمین، عباس آقازاده و لاله تدین به عنوان هیات رییسه مجمع نظام پزشکی انتخاب شدند.

گفتنی است انوش برزیگر رئس سازمان نظام پزشکی رشت است و پیش از این رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.

Share