گزارش تصویری هوای مه گرفته و بارانی قلعه رودخان

قلعه رودخان نام قلعه‌ای است متعلق به دوره سلجوقیان که بر فراز ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن و در روستای زیبای رودخان ساخته شده است. زیبایی های این منطقه و قلعه تاریخی در روز بارانی و هوای مه گرفته دو چندان شده است.

قلعه رودخان نام قلعه‌ای است متعلق به دوره سلجوقیان که بر فراز ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن و در روستای زیبای رودخان ساخته شده است. زیبایی های این منطقه و قلعه تاریخی در روز بارانی و هوای مه گرفته دو چندان شده است.

Share