تصاویری از کورس بهاره ٩۶ در پیست سوارکاری پیربازار رشت

اولین دوره مسابقات کورس بهاره ٩۶ به مناسبت روز معلم در پیست سوارکاری پیربازار در ۵ گروه مختلف برگزار و به اسبهای اول تا سوم جوایز نقدی تعلق گرفت. عکس: رسام حسین نیا

اولین دوره مسابقات کورس بهاره ٩۶ به مناسبت روز معلم در پیست سوارکاری پیربازار در ۵ گروه مختلف برگزار و به اسبهای اول تا سوم جوایز نقدی تعلق گرفت.
عکس: رسام حسین نیا

Share