انتخابات 96 همراه با دیارمیرزا

هیأت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا شهرستان رشت انتخاب شدند

به استناد تبصره یک ماده۳۲ و ماده ۶۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۲/۰۹/۱۳۵۸وماده ۲۴ آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی کشور جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی شهرستان رشت صبح امروز تشکیل شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صبح امروز جلسه انتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیأت اجرایی شهرستان رشت با حضور سیروس شفقی فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان رشت، معتمدین شهرستان، اعضای اداری هیأت اجرایی و نظارت شهرستان رشت در سالن اجتماعات فرمانداری رشت برگزار شد.

به استناد تبصره یک ماده۳۲ و ماده ۶۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۲/۰۹/۱۳۵۸وماده ۲۴ آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی کشور جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی شهرستان رشت صبح امروز تشکیل شد که پس از رای گیری آقایان و خانمها بشرح زیر بعنوان اعضای اصلی و علی البدل پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان رشت انتخاب شدند.

اعضای اصلی ۱- فیروز فاضلی ۲- مهر علی همتی نژاد طولی ۳- جعفر عابدی نژاد ۴- سکینه گلبندی حقیقت ۵- غلامحسین بخشی ۶- حسن جوادی ۷- فریبرز سعیدی کیا ۸- حمید انزانی

اعضای علی البدل ۱- فاطمه حسین زاده ۲- عباس شریفی مهنا ۳- علی اکبری ۴- محمد حسن پور ۵- عیسی محمدی

Share