گزارش تصویری بارش شدید برف در رشت و بروز مشکلات شهری

اولین برف زمستانی در رشت از عصر چهارشنبه آغاز شد، که با مشکلات شهری بسیاری همراه بود.  

اولین برف زمستانی در رشت از عصر چهارشنبه آغاز شد، که با مشکلات شهری بسیاری همراه بود.

 

Share