قلب و روح فضا را ببینید

این میدان پرستاره بخشی از آسمان به پهنای حدود ۱۰ درجه را در صورت‌های فلکی شمالی برساوش و ذات‌الکرسی می‌پوشاند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این میدان پرستاره بخشی از آسمان به پهنای حدود ۱۰ درجه را در صورت‌های فلکی شمالی برساوش و ذات‌الکرسی می‌پوشاند. در سمت چپ چشم‌انداز، ابر کیهانی قلبی شکل IC ۱۸۰۵ و ابر IC ۱۸۴۸ که به نام سحابی‌های قلب و روح نیز شناخته می‌شوند را می‌بینیم. در سمت راست هم دو خوشه‌ی ستاره‌ای باز با عنوان NGC ۸۶۹ و NGC ۸۸۴ دیده می‌شود.

خود قلب و روح هم میزبان خوشه‌هایی از ستارگان جوان چند میلیون ساله هستند. پهنای هر یک از این دو سحابی بیش از ۲۰۰ سال نوری است و ۶ تا ۷ هزار سال نوری هم از زمین فاصله دارند. در حقیقت این دو سحابی بخشی از یک مجموعه‌ی پیچیده، بزرگ، و فعال ستاره‌زایی در بازوی مارپیچی برساوشِ کهکشان راه شیری هستند.

خوشه‌ی دوتایی هم تقریبا به همان اندازه‌ی سحابی‌های قلب و روح از زمین دور است. این دو خوشه تنها به اندازه‌ی چند صد سال نوری از یکدیگر فاصله دارند و از دید فیزیکی به هم نزدیکند. سن هر دوی آنها نیز حدود ۱۳ میلیون سال برآورد شده است.

Share