شکار لحظه ها؛ پرواز در کنار ماه+ عکس

ابرخطی‌ها پراکنده شدند، آفتاب نشست، ماه به پشت افق خزید، آسمان به سیاهی گرایید و تنها هزاران ستاره‌ای بر جا ماندند که تا کمی پیش‌تر، به سختی می‌شد آنها را در این همهمه‌ی سرخ بازشناخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آنچه در این تصویر می‌بینید برهم‌ نهی شانسی ماه و یک هواپیما است. این عکس دو هفته پیش، به هنگام غروب آفتاب و رو به افق گرفته شد. ابرخطی‌های هواپیما یاcontrails به طور معمول به رنگ سفید هستند ولی اینجا، لایه‌ی فشرده‌ی هوا میان بیننده و خورشید غروب باعث شده نور آبی آسمان به سرخی بگراید و در نتیجه ابرخطی‌های هواپیما هم رنگ سرخ را به سوی ما بازبتاباند.

در دوردست آسمان، سمت چپ هواپیما، هلال ماه نو را می‌بینیم. ماه در این گام، تقریبا درست میان ما و خورشید جای دارد و از همین رو از چشم ما تنها هلال باریکی از قرص پهناورش روشن شده. این نمایش گذرا و نامنتظره‌ی آسمان چند دقیقه بیشتر نپایید و هواپیما از روی ماه گذشت.

ابرخطی‌ها پراکنده شدند، آفتاب نشست، ماه به پشت افق خزید، آسمان به سیاهی گرایید و تنها هزاران ستاره‌ای بر جا ماندند که تا کمی پیش‌تر، به سختی می‌شد آنها را در این همهمه‌ی سرخ بازشناخت.

Share