در یادداشت روزانه

روایت ندیمی از برف مشهور رشت و شبی که با نماینده وقت انزلی بدون غذا در ماشین خوابید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نماینده سابق مردم لاهیجان و سیاهمل در مجلس با انتشار یادداشتی به برخی شبهات پاسخ داد و گفت: همه مى دانند که در هنگام برف مشهور «ابوذر ندیمى»که عضو کمیسیون تلفیق بود، به اتّفاق حق شناس نماینده وقت انزلى درشب برفى به سوى رشت حرکت نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  ابوذر ندیمی، نماینده ادوار ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشت روزانه خود نوشت: واقعیات درونى افراد را بایستى با همراهان نیز مورد عنایت قرار داد. بسا افراد مدّعى که شخصاً قدرت پنهان نمایى خصوصیات  ومشخصات و ممیزات را داشته ولى با دیگر معیارها وشاخص ها مى توان به کنه و اعماق و نیّات و بواطن آنان پى برد؟!

آیا مدّعى مى تواند آدرس و نشانه مبنى بر جلوگیرى از رفتارهاى غیر دینى و غیر اخلاقى نزدیکان خویش را ارائه نماید؟ آیا پیش و پس از انتخابات نهیبى و فریادى و تحذیر و بازدارندگى مبتنى بر پرهیز از ناجوانمردى ها و شایعه سازى ها و تهمت زنى ها نشانه مى دهد؟

اگر دغل دوستان « پُست طلب» ویا جهّال بازیچه دست آنان، و یا معاندین تخریبگر! هر روز و به هر بهانه اى دروغ مى سازند! مدّعى آدرس نهى و طردى را آدرس دارد؟

اگر داشته باشد، دراینصورت حرجى بر او نخواهدبود. ولى اگر این ادرس و نشانه ها نباشد و یا خداى ناکرده رضایت بر آن رفتارها باشد در آن صورت حکایت ها قابل برملا گردیدن است !؟

یک نمونه ذکر مى گردد.

همه مى دانند که در هنگام برف مشهور «ابوذر ندیمى»که عضو کمیسیون تلفیق بود، به اتّفاق حق شناس نماینده وقت انزلى درشب برفى به سوى رشت حرکت نمودند.

و از قضا در منطقه رستم آباد به بعد هم گرفتار تراکم برف و خودرو شدند و حوالى دانشگاه رشت هم بالکل توقف ایجاد شد وشب هم با همه داستان سرما و…در خودرو بدون هیچ کمک و غذا و پتو و… به سر بردند و صبح هنگام به سوى استاندارى حرکت کرده و با کمک معاون عمرانى وقت ( مهندس علیزاده ) به استاندارى رسیدند.

و یک دوشبى هم همانجا اطراق و از نزدیک شاهد همه موضوعات رادیو و مردم و کمک ها و کمبودها شدند و…و بعد از برگشت هم آن قدر فشار اوردند تا ؛ کمک ارزى براى خسارات عجیب مردمى و زیرساختى صورت پذیرد و دعواى مشهور درون صحنى انها با مهندس باهنر در ارشیو مجلس و نوارهاى درون پارلمانى هست.

اما ناجوانمردى به رسم دوره انتخابات وهرزگى اخلاقى وسیاسى مبتنى بر اتّهام وشایعات را اینگونه درجدال ( از نظرى محکوم هردوسویه ) اینچنین تعریف بى حیایى داشت. آقاى ندیمى آن زمان پتو و تن ماهى گرفت و فروخت یابه مردم نداد!؟

خوب ! به این ادم پست بى دین و مدّعى گفته شد که آقا! استاندار وقت الان وزیر ورزش است، معاونین وقت او هم یکى معاون وزیر راه وشهرسازى و یکى مشاور بنیادمستضعفان مى باشند و همه عوامل وقت الحمدلله هنوز زنده اند آیا حتّى یک دانه و یک فقره و یک جعبه و یک مورد از این داستان از اساس صحّت دارد!؟ دسترسى که وجوددارد.

اقاى ندیمى هم که اصلاً عیبش همین است که؛ این نوع کمک ها را هرگز اوّلاً خودش نمى گیرد و ثانیاً خودش توزیع نمى کند.

حالیه این سخن مطرح شدکه؛ اصلاً هیچ موردى در این رابطه صحّت نداشته وایشان اصلاً پس از استاندارى مستقیماًبه تهران وک میسیون تلفیق رفت وحتّى امکان سرزدن به مردم را ( به جز رشت ) به دودلیل ازدست داد. الف) جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ب) تلاش براى گرفتن بودجه ارزى ازحساب ذخیره ‘ که اگر اخذ نمى شد شاید ده پانزده سال هم خسارات زیرساختى چون برق و…حلّ نمى گردید.

Share