مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان:

تشکیل خوشه های صنعتی چای،زیتون و شالیکوبی در گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا لاهوتی با بیان مزیت های تشکیل خوشه های صنعتی گفت:ایجاد ارزش افزوده بالا،انتقال دانش،فناوری و نوآوری در صنعت، انعطاف پذیری بیشتر نسبت به صنایع بزرگ،پویایی صنعت،ایجاد فرصت های شغلی از مهم ترین مزایای تجمیع بنگاه ها و سازماندهی آنها در قالب خوشه های صنعتی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان از تلاش برای تشکیل خوشه های صنعتی در راستای تقویت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در استان خبر داد و گفت:خوشه های صنعتی چای، زیتون و شالیکوبی در گیلان تشکیل شده است.lahooti_6796

طهمورث لاهوتی ،با اشاره به انجام مطالعات شناسایی و امکان سنجی برای تشکیل خوشه های صنعتی، از فعالیت ۳ خوشه صنعتی در گیلان خبر داد و افزود: تاکنون ۳خوشه صنعتی در حوزه شالیکوبی، زیتون و چای در گیلان تشکیل شده است.

وی تصریح کرد:توسعه خوشه صنعتی کلوچه از دیگر اقدامات در حال انجام است.

وی با بیان مزیت های تشکیل خوشه های صنعتی گفت:ایجاد ارزش افزوده بالا،انتقال دانش،فناوری و نوآوری در صنعت، انعطاف پذیری بیشتر نسبت به صنایع بزرگ،پویایی صنعت،ایجاد فرصت های شغلی از مهم ترین مزایای تجمیع بنگاه ها و سازماندهی آنها در قالب خوشه های صنعتی است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان افزایش توان رقابت پذیری در تولید و صادرات را از دیگر مزیت های تشکیل خوشه های  صنعتی عنوان کرد و افزود:فعالیت خوشه های صنعتی فرآیندی موثر در ایجاد اشتغال پایدار و موجب پیدایش خدمات تخصصی فنی،مدیریتی و مالی و ارتباط بیشتر بین صنایع مرتبط در حوزه تولید است.

لاهوتی از تلاش شرکت شهرکهای صنعتی گیلان برای توسعه صنایع کوچک و متوسط در قالب خوشه های صنعتی خبر داد و افزود:اولویت بندی و شناسایی،امکان سنجی و توسعه خوشه صنعتی از مراحل تشکیل خوشه ها است و هم اکنون تشکیل خوشه های صنعتی در حوزه گردشگری،مرغ گوشتی،شن و ماسه،شیلات،ابریشم و بادام در مراحل شناسایی قرار دارند.

وی تصریح کرد:پس از امکان سنجی و توسعه خوشه صنعتی،شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان از برنامه های عملی خوشه ها شامل برنامه های تولید، فروش و صادرات با ارائه حمایت های مالی پشتیبانی می کند.

Share