کارگرنیا در نشست خبری با اصحاب رسانه

قانع نشویم طرح استیضاح شهردار رشت به جریان خواهد افتاد /عامل تاخیر در افتتاح زیرگذر شهید رجایی, شهرداری نیست

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو شورا با بیان اینکه بهره برداری از زیرگذر شهید رجایی با تاخیر انجام می‌شود گفت : این مسئله به شهرداری بر نمی‌گردد بلکه سازمانهای گاز ، برق و مخابرات عامل اصلی کندی در این پروژه بودند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد حسین واثق کارگرنیا عضو هیات رئیسه شورای شهر رشت در نشست خبری با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از همه کسانی که در این عرصه و برای توسعه و آبادانی شهر قلم می‌زنند, گفت: امروزه رسانه ها بازویی محکم برای مسئولین هستنند چرا که نقد سازنده و به چالش کشیدن سبب میشود که مسئولین در انجام کارهای عمرانی و دولتی خود با دقت و هدفمندی بهتری حرکت کنند.
---۱a14kargarnia
عامل تاخیر در افتتاح زیرگذر شهید رجایی, شهرداری نیست

به گزارش خبرنگار دیارمیرزا از رشت, کارگرنیا با بیان اینکه شورا نهادی است مردمی و باید به دغدغه های مردم در شهر بپردازد, تصریح کرد: شورای چهارم در بحث عمرانی و شهرداری اقدامات خوبی را برای شهر رشت انجام داده است و این را میتوان در رضایتمندی شهروندان به عینه مشاهده نمود.

وی افزود: در شورای سوم طرح مترو در رشت به وزارت کشور داده شده بود که این طرح به علت نداشتن خط ویژه اتوبوس با مخالفت روبرو شد که در شورای چهارم برای رفع ترافیک و گرفتن امتیاز مترو در رشت خط ویژه اتوبوس راه اندازی شد که البته فاز دوم این طرح در خیابان های شریعتی به جانبازان و فاز سوم آن طالقانی به چمارسرا و عینک نیز باید اجرای شود.

این عضو شورا با بیان اینکه بهره برداری از زیرگذر شهید رجایی با تاخیر انجام می‌شود گفت : این مسئله به شهرداری بر نمی‌گردد بلکه سازمانهای گاز ، برق و مخابرات عامل اصلی کندی در این پروژه بودند.

کارگرنیا افزود: این سازمانها با ارایه نادرست نقشه های زیر ساختی سبب شدند تا افتتاح این طرح به تاخیر بیفتد و همان طور که شهردار در جلسه استیضاح گفت قرار است تا پایان شهریور این زیر گذر به بهره برداری برسد.

قانع نشویم طرح استیضاح شهردار رشت به جریان خواهد افتاد / سنگ فرش کردن سبزه میدان مصوبه شورا نیست

وی افزود : سنگ فرش کردن سبزه میدان از مصوبات شورا نبوده است و این منطقه نیازی به کندرو بود نداشته است چون ذاتا به علت کم عرض بود خیابان و حجم ماشین ها در این منطقه کندروی داشتیم اما شهردار رشت در پی اعتراض شورا به این مسله گفت این طرح در پی ادامه دار کردن و متصل کردن پیاده راه علم الهدی به سبزمیدان بوده است در حالی که آنچه مشاده میشود این پیاده را به سمت فروشگاه نجم و سینما ۲۲ بهمن نیز رفته است که این خلاف لایحه ای است که شهردار به شورا ارایه داده بود.

 واثق کارگرنیا در مورد استیضاح شهردار گفت: شهردار رشت یکماه و نیم از تاریخ رای به مسکوت ماندن استیضاح فرصت دارد تا نقاط مورد اعتراضی را که شورا به عملکرد شهرداری داشته است برطرف کند و پس از این فرصت در اولین جلسه شورا عملکرد شهرداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر باز هم سوالتی از سوی شورا مطرح شود شهردار موظف است پاسخ دهد و شورا را قانع کند و در صورت عدم قانع شدن اعضای شورا طرح استیضاح بار دیگر به جریان خواهد افتاد.

tel final1

Share