مراسم سوم شهید مدافع حرم « سعید مسافر » به روایت تصویر

مراسم سوم شهید مدافع حرم «سعید مسافر» در مهدیه رشت برگزار شد.

مراسم سوم شهید مدافع حرم «سعید مسافر» در مهدیه رشت برگزار شد.

Share