فوتو نیوز:از «افتخار می‌کنم که بگویم رشتی هستم» تا «گزینه های احتمالی برای آستان قدس»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2016-03-06_23-43-50
photo_2016-03-06_23-44-00
photo_2016-03-06_23-44-18
photo_2016-03-06_23-44-22
photo_2016-03-06_23-44-29
photo_2016-03-06_23-44-32
photo_2016-03-06_23-44-38
photo_2016-03-06_23-44-41
photo_2016-03-06_23-44-47
photo_2016-03-06_23-44-50
photo_2016-03-06_23-44-53

tel final1

Share