وحید یامین پور

اصولگرایان در این رقابت شکست خوردند چون…

در شرایطی که اصولگرایان حتی در درون حزب سیاسی خود دچار ریزش اند و گروهی از آنها ترجیح داده اند به اردوگاه رقیب پناه ببرند، چگونه می خواهند در آراء با رویش مواجه باشند؟! پیش از آنکه این روح فرتوت قالب تهی کند باید سازوکاری برای ارتباط با بدنه اجتماعی اندیشیده شود.

اصولگرایان در این رقابت شکست خوردند چون:

۱. آنچه از ماهیت اصولگرایی به نمایش گذاشته شد، تصویری غیر اصیل و خجلت زده و کمرنگ بود. نه واجد تهورهای ساختار شکنانه ی اصلاح طلبان و نه واجد جذابیت های اصیل انقلابی. محافظه کاری جناح راست مهمترین میراثی است که از گذشته تا امروز اصولگرایان را زمین گیر کرده است. آنها آهسته می روند و آهسته می آیند و از میان مواضع، کم حاشیه ترین ها را بر می گزینند. ۹۷۵۵۹۹۰-۶۵۹۱۹

۲. عامه ی مردم که ظرافت های سیاسی را نمی شناسند براى تشخیص اصولگرایان دچار مشکل شده اند. چهره ی آنها مدتی است عاری از جذبه و اعتماد به نفس براى مبارزه است. گویی هیچ ایده و پیشنهاد جایگزینی براى جلب توجه ندارند.

۳.اصولگرایان فاقد رهبران میانی هستند. مکانیسم های سنتی ارتباط با بدنه، فرسوده و کم بازده شده اند؛ نماز جمعه جذابیتی برای جوانان ندارد. بسیاری از هیآت از فرهیختگی کم بهره است و در عین اینکه معبدی برای تجربه های معنوی است ولی مرجعیت فکری خود را از دست داده و حتی سکولار شده است؛ مراجع فقهی و فضلا عموماً ارتباطی با جوانان ندارند؛ طلاب جوانتر تحت تاثیر محیط نزدیک خویش اند و گفتگو های اجتماعی را رها کرده اند و…

۴. در شرایطی که اصولگرایان حتی در درون حزب سیاسی خود دچار ریزش اند و گروهی از آنها ترجیح داده اند به اردوگاه رقیب پناه ببرند، چگونه می خواهند در آراء با رویش مواجه باشند؟! پیش از آنکه این روح فرتوت قالب تهی کند باید سازوکاری برای ارتباط با بدنه اجتماعی اندیشیده شود.

وانگهی… انقلاب، معطل برخاستن دوباره ی مدعیان افسرده نمیشود؛ رویش های انقلاب فراتر از دلدادگی های حزبی از زیر غبار بر میخیزند و با اصالتهای همیشه جذاب انقلاب صورت بندی جدیدی رقم خواهند زد…

وحید یامین پور

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share