تصویری دیده نشده از رهبر انقلاب در چین

این تصویر متعلق به ملاقات آیت الله خامنه ای با رهبر کشور چین است. این دیدار در جریان سفر ایشان به چین در ایام ریاست جمهوری ایشان (نیمه دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸) صورت گرفته است. این عکس با ابعاد بزرگ چاپ شده و هم اکنون در سفارت ایران در چین نصب شده است.

این تصویر متعلق به ملاقات آیت الله خامنه ای با رهبر کشور چین است. این دیدار در جریان سفر ایشان به چین در ایام ریاست جمهوری ایشان (نیمه دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸) صورت گرفته است. این عکس با ابعاد بزرگ چاپ شده و هم اکنون در سفارت ایران در چین نصب شده است.

۵۳۰۳۰۲_۵۹۷

Share