از سوی سازمان حج و زیارت

اسامی ۱۳ نفر از مفقودشدگان گیلانی حادثه «منا» منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،اسامی ۱۳ نفر از مفقودشدگان گیلانی حادثه «منا» از سوی سازمان حج و زیارت منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،اسامی ۱۳ نفر از مفقودشدگان گیلانی حادثه «منا» از سوی سازمان حج و زیارت منتشر شد.

حمیدرضا انزایی ۲۸۱۵۹

محمد برزگر ۲۸۱۵۹

محمدعلی بهرام پور ۲۸۱۵۹

ابراهیم پور رستمی ۲۸۱۵۹

حبیب ترابی ۲۸۱۵۹

علی ثامنی ۲۸۱۵۹

حیدر حسینی ۲۸۱۵۹

محمدجواد رضی کاظمی ۲۸۱۵۹

علی اصغر صالحی ۲۸۱۵۹

یوسف کاکویی ۲۸۱۵۹

محمدابراهیم مصطفی زاده ۲۸۱۵۹

سیدحسن موسوی ۲۸۱۵۹

سیدبیژن نوربخش ۲۸۱۵۹

 

Share