عضو کمیسیون برنامه، بودجه

ادغام سازمان مدیریت با امور اداری و استخدامی اشتباه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جعفرزاده گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظیفه کنترل وحمایت و نظارت بودجه ای از دستگاهها را دارد و سازمان امور اداری و استخدامی محل چانه زنی هاست از این روباید این دو سازمان از هم منفک باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظیفه کنترل وحمایت و نظارت بودجه ای از دستگاهها را دارد و سازمان امور اداری و استخدامی محل چانه زنی هاست از این روباید این دو سازمان از هم منفک باشند.

jafarzade_6703 (6)غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در این باره که سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدید چه تفاوتی با سازمان مدیریت قبلی باید داشته باشد،‌ گفت: انحلال سازمان مدیریت پس از۷۰ سال اشتباه بود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس یک سری اشکالات مطرح شده منحل شد، گفت: من همان زمان هم گفتم که انحلال این سازمان دراصل پاک کردن صورت مساله است.

وی با تاکید بر اینکه اگر دوباره بخواهیم سازمان مدیریت را با همان تشکیلات احیا کنیم اشتباه است، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظیفه کنترل وحمایت و نظارت بودجه ای از دستگاهها را دارد و سازمان امور اداری و استخدامی محل چانه زنی هاست از این روباید این دو سازمان از هم منفک باشند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سازمان امور اداری و استخدامی محل چانه زنی است و شان و نزول سازمان مدیریت رعایت نمی شود، گفت: با ادغام این دو سازمان،‌ سازمان مدیریت درگیر مسایل جزیی می شود و از وظیفه اصلی اش که حمایت، هدایت و نظارت است باز می ماند.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: این دو سازمان دو ماموریت مجزا و دو هدف متفاوت دارند و سطح کاری آنها هم متفاوت است از این رو ادغام آنها اشتباه است.

گفتنی است در اواسط آبان ماه سال جاری شورای عالی اداری در جلسه خود و در اجرای دستور رئیس جمهور محترم موضوع «احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی» از طریق ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را تصویب کرد./خانه ملت

ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جبارکوچکی نژاد،مهردادلاهوتی،ناصرعاشوری،حمیدرضاخصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفرنعیمی رز،عطالله حکیمی،

Share