آیا حزب الله وارد نبردی دیگر در جنوب سوریه می شود ؟ +تصویر

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا « پیروزی از آن خداست و فتح نزدیک است» نام عملیاتی است که مسلحین تروریست در جبهه ی جنوب سوریه و در قنیطره آغاز کرده اند . در این عملیات، مسلحین متشکل از گردانهای ارتش آزاد و نیروهای جبهه النصره حملاتی را به شهرهای البعث و […]

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا « پیروزی از آن خداست و فتح نزدیک است» نام عملیاتی است که مسلحین تروریست در جبهه ی جنوب سوریه و در قنیطره آغاز کرده اند .

در این عملیات، مسلحین متشکل از گردانهای ارتش آزاد و نیروهای جبهه النصره حملاتی را به شهرهای البعث و خان ارنبه آغاز کرده اند تا بدین وسیله ضمن تسلط بر منطقه ،راهی به سمت شمال شرقی باز کرده و خود را به حومه ی غربی دمشق نزدیکتر کنند.

اهمیت این محور از آن جهت است که بعد از شهرخان ارنبه تنها پایگاه اصلی ارتش سوریه در این محور ، مقر تیپ ۹۰ پیاده نظام است که در شوکتلیه قرار دارد. این تیپ در چند ماه گذشته تقریبا در تمامی نبردها از شورشیان شکست خورده است.

باز گشایی این محور همزمان با نبردهای شیخ مسکین بر سر تصرف مقر تیپ ۸۲ نشان از هوشمندی فرماندهان شورشیان در محور جنوبی دارد.

زیرا ارتش سوریه کمترین میزان تجهیزات و مقرهای نظامی را در این محور دارد و از طرفی دیگر به علت حملات مداوم نیروهای داعش به میادین گازی شاعر ؛ ارتش سوریه قار نیست با تمام توان نظامی خود در جنوب ظاهر شود

کمبود نیرو مهمترین نقطه ی ضعف ارتش سوریه در محور جنوبی میباشد.

از طرف دیگر قنیطره هم مرز با لبنان است و شکست یا پیروزی ارتش در این منطقه اهمیت و تاثیر بسزایی بر امنیت لبنان و امنیت دمشق دارد . مناطقی که با فداکاری های بی شمار تاکنون حفظ شده است . آیا حزب الله مانند نبرد قصیر به صورت رسمی وارد جبهه ی جدید دیگری خواهد شد ؟

d5js1z7csv0dqm7filaw

w6awtzk1fwwidnr29mt7

siulg65eri44m5h10clm

/فروم میلیتاری

Share