به مدت چهارسال

دبیرخانه کنوانسیون دریای کاسپین به جمهوری آذربایجان سپرده می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: دبیرخانه کنوانسیون دریای کاسپین(خزر) به مدت چهار سال به کشور جمهوری آذربایجان سپرده می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: دبیرخانه کنوانسیون دریای کاسپین(خزر) به مدت چهار سال به کشور جمهوری آذربایجان سپرده می شود.

81271381-5881611پروین فرشچی روز چهارشنبه در جریان بازدید از پناهگاه حیات وحش لوندویل بندر آستارا ا افزود: دبیرخانه کنوانسیون حوزه دریای خزر از ژانویه ۲۰۱۵ به جمهوری آذربایجان منتقل می شود.

وی اظهار کرد: پس از چهار سال، دبیرخانه کنوانسیون دریای خزر دوباره به تهران منتقل خواهد شد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تعامل بین پنج کشور حاشیه خزر در راستای پیشبرد برنامه های این کنوانسیون ضروری است ، گفت: کشورهای ساحل نشین دریای خزر باید به تعهدات خود در راستای کمک به کاهش آلودگی های زیست محیطی این پهنه آبی کمک کنند.

وی کنوانسیون حفاظت محیط زیست را برای مقابله با آلودگی های دریای خزر موثر دانست و افزود: اجرایی کردن پروتکل کنوانسیون دریای خزر باعث پیشبرد اهداف مهم این طرح می شود.

فرشچی حفاظت تنوع زیست محیطی ، حفاظت زیست گاه ها ، ارزیابی اثرات زیست محیطی و مقابله با آلودگی ها در شرایط اضطراری را از جمله موارد مطرح شده در پروتکل کنوانسیون دریای خزر عنوان کرد.

وی در ادامه بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر را در دو سطح ملی و منطقه ای عنوان کرد و گفت: پایش ، شناخت و ریشه یابی علمی آلودگی های زیست محیطی خزر منشاء پیدایش این آلودگی از جمله موارد مهم است.

وی راه اندازی آزمایشگاه دریایی را در بندر آستارا گامی در جهت پایش آب دریای خزر مهم ذکر و تصریح کرد: در سطح ملی اقدامات موقتی در جهت پایش آلاینده ها و منشاء یابی این آلاینده ها انجام شده است.

فرشچی وضعیت خاص دریای خزر و نیز تاثیرگذاری اقدامات صورت گرفته هر کشور در این دریا را باعث خطیر شدن وظایف مسوولان عنوان کرد و گفت: آخرین گشت دریایی خزر در سطح منطقه در سال ۲۰۰۷ میلادی انجام شد و از آن سال به بعد گشت دریایی نداشتیم.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در خصوص سرریز شدن آب آلوده برخی رودخانه های کشور به دریای خزر اظهار کرد: مصب رودخانه ها در سال های ۹۱ و ۹۲ توسط این سازمان مورد پایش قرار گرفت.

وی ادامه داد: مدیریت رودخانه احتیاج به همکاری فرابخشی دارد و بایستی منابع آلوده کننده به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرد.

فرشچی در ادامه مجموعه اکوتوریستی شهرستان آستارا را در مرحله مطالعه عنوان کرد و گفت: با کامل شدن مطالعات در خصوص این مجموعه ، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به حمایت از این طرح در شهرستان آستارا اقدام می کند.
/ایرنا

Share