همایش آدرس غلط+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا منتقدان و مخالفان دیپلماسی دولت یا همان دلواپسان بار دیگر در آستانه مذاکرات ایران و ۱+۵گردهم آمدند و همایشی را با عنوان «آدرس غلط» برگزار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا منتقدان و مخالفان دیپلماسی دولت یا همان دلواپسان بار دیگر در آستانه مذاکرات ایران و ۱+۵گردهم آمدند و همایشی را با عنوان «آدرس غلط» برگزار کردند.
2716752-3905301 2716752-3905302 2716752-3905304 2716752-3905309 2716752-3905311 2716752-3905312 2716752-3905320 2716752-3905321

Share