مدیر عامل آب منطقه ای گیلان خبر داد

همچنان با کاهش ذخیره آب در پشت سد سفیدرود مواجه ایم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل آب منطقه ای گیلان گفت: با توجه به منابع آبی پشت سد سفید رود پیش بینی می شود که مشابه سالهای گذشته رها سازی آب سد سفیدرود در هفته اول اردیبهشت سال جاری صورت خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهندس سیف اله آقابیگی مدیر عامل این شرکت در گفتگو با برنامه ویژه خبری ساعت ۲۰ شبکه استانی باران، با بیان این مطلب که ذخیره فعلی آب پشت سد سفید رود ۷۶۰ میلیون متر مکعب می باشد گفت: با توجه به منابع آبی پشت سد سفید رود پیش بینی می شود که مشابه سالهای گذشته رها سازی آب سد سفیدرود در هفته اول اردیبهشت سال جاری صورت خواهد گرفت.bijar

مدیر عامل آب منطقه ای گیلان افزود: علی رغم بارش معادل ۷۴۰ میلیمتر از ابتدای سال مهرماه تا دیروز که افزایش ۲۰ تا۲۴ درصدی بارش را نسبت به سال گذشته در حوزه جلگه گیلان گزارش می دهد، همچنان با کاهش ذخیره آب در پشت سد سفیدرود مواجه ایم، بارش باران به میزان بیشتری در حوزه جلگه گیلان بوده و بارش در اطراف سد سفید رود کمتر بوده است و این باعث کاهش آورد در حوزه شده است.

آقابیگی با اشاره به اینکه عمر سد سفیدرود تا پایان اردیبهشت ماه از مرز ۵۲ سال خواهد گذشت افزود: زمان رها سازی آب سد بستگی به وضعیت منابع آبی در داخل جلگه، میزان آمادگی زمینهای زراعی از جهت شخم زدن و بحث ذخیره خود سد دارد.

براساس این گزارش مدیر عامل آب منطقه ای گیلان در ارتباط با ظرفیت منابع آبی استان گفت: ظرفیت بالقوه منابع آبی در استان گیلان ۲ برابر نیاز فعلی است ولی تمام این ظرفیت بالقوه بالفعل نشده است. مصارف کل آب کشاورزی استان ۵/۳ میلیارد می باشد که حدود ۲ میلیارد متر مکعب از آب مورد نیاز از طریق سد سفید رود تأمین می شود و ۲/۱ تا ۵/۱ میلیارد متر مکعب ازطریق ظرفیتهای بالقوه نظیر حفرچاه، آببندانها و سردهنه خاکی و… تأمین می گردد.

بنابر این گزارش آقابیگی در پایان گفتگو با بخش ویژه خبری شبکه باران، ضمن تشکر از استاندار محترم و کلیه دستگاههای ذیربط در استان گیلان از کشاورزان عزیز خواست تا با مشارکت جمعی و استفاده از تغییر شیوه های سنتی در برخی شهرستانها زمینه های پر رونق بیشتر در کشاورزی استان را فراهم سازند./روابط عمومی آب منطقه ای گیلان

Share