جواب دبیر انجمن برنج ایران به اعتراض نماینده آستانه :

فقط این دو نوع برنج را نخرید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دبیر انجمن برنج ایران در خصوص برنج های آلوده در بازار گفت: وزارت بهداشت و سازمان استاندارد دو قلم برنج وارداتی به نام های “بابانور هند” و “زیتون پاکستان” را فاقد استاندارد اعلام کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دبیر انجمن برنج ایران در خصوص برنج های آلوده در بازار گفت: وزارت بهداشت و سازمان استاندارد دو قلم برنج وارداتی به نام های “بابانور هند” و “زیتون پاکستان” را فاقد استاندارد اعلام کرده است.

89416_467

جمیل علیزاده شایق گفت: همچنین گفته شده بود که ۵ قلم برنج ایرانی هم آلوده است که در تحقیقات به عمل امده این مسئله رد شد.

شایق در ادامه افزود: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، انجمن برنج ایران دو گروه به گیلان و مازندران برای بررسی موضوع اعزام شدند که در بررسی های که دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مازندران به عمل آوردند مشخص شد سوداگران برنج های هندی در کیسه های ایرانی قرار داده و به نام برنج ایرانی فروخته بودند.

وی اظهار داشت: لذا این ۵ قلم برنج الوده نیز هندی بودند ولی در مجموه حجم برنج های آلوده بسیار اندک است.

شایق با بیان اینکه مردم به هیچ وجه نگران نباشند، تاکید کرد: تمامی برنج های ایرانی بازار سالم هستند.

وی در خصوص خرید تضمینی برنج از برنج کاران توسط دولت اعلام کرد: به دلیل مطلوب بودن بازار تاکنون اکثر برنج کشاورزان در بازار آزاد فروخته شده است و لذا نیازی به خرید دولت نبوده است هرچند که دولت نیز چندان رغبتی برای این کار ندارد./تراز

Share