گزارش تصویری / چه کسانی برای بدرقه رئیس جمهور به نیویورک حاضر شدند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : رئیس جمهور، امروز ایران را به مقصد نیویورک ترک کرد. تصاویر: ایسنا، تسنیم، مهر، فارس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : رئیس جمهور، امروز ایران را به مقصد نیویورک ترک کرد. تصاویر: ایسنا، تسنیم، مهر، فارس

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

بدرقه رئیس جمهور به نیویورک

Share