قرارداد یک مقام دولت سابق با شخصیت حقیقی خودش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :متأسفانه در مورد جابجایی اموال و دست درازی در “پاک ترین دولت تاریخ” مباحثی شنیده می شود که دل هر ایرانی را می رنجاند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزادولت ها به عنوان اراده طبیعی ملت خود در مسیر احقاق حقوق فرد فرد جامعه شان در عرصه داخلی و بین المللی حرکت می کنند. گاهی غلبه خوی نفسانی و باندبازی سبب به حاشیه کشیده شدن و حرکت در مسیری متضاد با منافع ملت می گردد. از این جمله می توان ورود مستقیم یا با واسطه مدیران دولتی در فسادهای تجاری و بازرگانی را مثال زد.

th (13)

در آخرین نمونه یکی از مدیران ارشد دولت دهم کمک هایی را در قالب قرارداد به شخصیت حقیقی خودش نموده است! کمک صورت گرفته در خصوص انتقال یک باب ساختمان در شمال تهران می باشد که چند طبقه و دارای وسائل کامل برای تشریفات بین المللی است. از آنجا که نهادهای نظارتی اشراف کاملی به وقایع صورت گرفته دارند در طی هفته های اخیر این ساختمان از وی گرفته شده و در اختیار دولت جدید قرار گرفته است.

گفتنی است مقام مذکور در تماس با مسوولان مختلف کشوری از روند پرونده سازی علیه خود گلایه کرده و درخواست توقف روند نهادهای نظارتی را کرده است. بر اساس آخرین اخبار رسیده هنوز مراحل تکمیل پرونده این فرد به قوت جریان دارد. /دیده بان

 

 

Share