جعفرزاده : روحانی از بعضی وزرا بیشتر دفاع کرد؛ رای آوردند

به گزارش دیارمیرزا : یک نماینده مجلس شورای اسلامی در باره علت عدم رای اعتماد مجلس به تعدادی از وزرای پیشنهادی گفت: رزومه کاری و دیدگاه سیاسی این افراد باعث عدم رای اعتماد مجلس به آنها شد. غلامعلی جعفرزاده اظهار داشت: چند فاکتور دست به دست هم دادند تا این نتیجه حاصل شود . وی با […]

به گزارش دیارمیرزا : یک نماینده مجلس شورای اسلامی در باره علت عدم رای اعتماد مجلس به تعدادی از وزرای پیشنهادی گفت: رزومه کاری و دیدگاه سیاسی این افراد باعث عدم رای اعتماد مجلس به آنها شد.

غلامعلی جعفرزاده اظهار داشت: چند فاکتور دست به دست هم دادند تا این نتیجه حاصل شود .

وی با بیان اینکه رای نیاوردن ۳ وزیر پیشنهادی از مجموع ۱۸ وزیر یک اتفاق طبیعی است ، تصریح کرد : مجلس با دولت همکاری کرد و در دوره های قبلی بررسی صلاحیت وزرا نیز همین گونه بوده و در این دوره اتفاق عجیبی رخ نداده است .

نماینده مردم گیلان با اشاره به سخن رییس جمهور که به رای مجلس تمکین می کند و احترام می گذارد ، عنوان کرد : امیدواریم رییس جمهور هر چه سریع تر وزرای بعدی را به مجلس معرفی کند .

جعفر زاده با ذکر اینکه سخنان رییس جمهور موثر بود ، گفت : همواره سخنان رییس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزرا به تلطیف فضا کمک کرده است .

وی افزود : آقای روحانی در سخنان خود روی بعضی از وزرای پیشنهادی تاکید بیشتری داشت ولی در مورد تعدادی از آنها کمتر به صحبت پرداخت که این طور تعبیر شد که رییس جمهور روی اخذ رای اعتماد برای آن تعداد از وزرای پیشنهادی تاکید زیادی ندارد .

این نماینده مجلس در مورد همکاری مجلس با وزرای بعدی پیشنهادی رییس جمهور ، تصریح کرد : اگر به حساسیت ها توجه شود و با در نظر گرفتن آنها افرادی برای وزارت خانه های باقی مانده معرفی شوند ، مجلس قطعا همکاری خواهد کرد .

Share