اختصاصی دیارمیرزا

رئیس جدید پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان منصوب می شود

اختصاصی دیارمیرزا با توجه به بازنشستگی سید تقی امینی ضیابری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان گیلان شنیده شده است سرهنگ تیمور شهیدی مقدم رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان رشت  با حکم سردار قائد رحمتی سرپرست رییس پلس راهور گیلان می شود

اختصاصی دیارمیرزا با توجه به بازنشستگی سید تقی امینی ضیابری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان گیلا57467-88ن شنیده شده است سرهنگ تیمور شهیدی مقدم رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان رشت  با حکم سردار قائد رحمتی سرپرست رییس پلس راهور گیلان می شود

Share