CAS: پرونده ایران به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو ارجاع داده شد

دادگاه کاس بر این باور است که فدراسیون جودوی ایران از مقررات فدراسیون جهانی جودو « تخلطی» کرده و باید محروم شود اما نه با «تعلیق دائمی و نامحدود»؛ زیرا چنین حکمی براساس مقررات فدراسیون جهانی «هیچ مبنا و اساسی» ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دادگاه حکمیت ورزش اعلام کرد که پرونده محرومیت جودو ایران، به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ارجاع داده شده است.

فدراسیون جودو ایران امروز (دوشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که با رأی دادگاه داوری ورزش (CAS)، محرومیت این فدراسیون از حضور در مسابقات مختلف جهانی برطرف شده است.

CAS در همین باره، بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

«دادگاه داوری ورزش رأی خود را درخصوص درخواست داوری میان فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران (IRIJF) و فدراسیون جهانی جودو (IJF) در رابطه با تصمیم کمیسیون انضباطی IJF، به‌خاطر تعلیق نامحدود فعالیت فدراسیون جودوی ایران از همه رقابت‌ها، فعالیت‌های اداری و اجتماعی صادر کرد.

فدراسیون ایران نخستین درخواست تجدید نظر خود را درخصوص تعلیق موقت فدراسیون جهانی در CAS، در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ مطرح کرد. این درخواست با در نظر گرفتن تعلیق مشروط تحمیل شده به فدراسیون ایران که دیگر لازم‌الاجرا نبود، رد شد. دومین درخواست تجدیدنظر توسط فدراسیون جودو ایران بر رأی کمیسیون انضباطی IJF در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹ متمرکز بود که باعث شد فدراسیون ایران ” تا زمانی که فدراسیون جودوی ایران تضمین قوی بدهد و ثابت کند که به قوانین فدراسیون جهانی احترام می‌گذارد و بپذیرد که ورزشکاران آنها با ورزشکاران اسرائیلی مبارزه می‌کنند” از همه مسابقات، فعالیت‌های اداری و اجتماعی سازمان یافته تعلیق شود.

دادگاه داوری ورزش تشخیص داد که فدراسیون ایران تخلفات شدیدی مقابل قوانین IJF انجام داده و باید مطابق با مقررات IJF مجازات‌ شود. با این حال هیئت CAS نتیجه‌گیری کرد که نوع مجازات اعمال شده (تعلیق نامحدود) در این تصمیم، مطابق آیین‌نامه IJF پایه قانونی ندارد. بر این اساس هیئت تجدید نظر، تجدید نظرخواهی را تأیید و تصمیم اخذ شده در تاریخ ۲۲ اکتبر را باطل کرد. این موضوع به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو برای تصمیمات بیشتر ارجاع داده شده است.»

Share