گزارش تصویری بازار شب عید رشت

مهتاب باقرزاده: در آستانه بهار، بازار رشت در این روزها و شبها جنب و جوش زیادی به خود گرفته است.

مهتاب باقرزاده: در آستانه بهار، بازار رشت در این روزها و شبها جنب و جوش زیادی به خود گرفته است.

Share