گزارش تصویری آیین افتتاح دبستان زنده یاد حسن حجتی

میلاد غیور: دبستان حسن حجتی رشت روز پنجشنبه توسط محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و با حضور استاندار گیلان افتتاح شد. این پروژه یکی از زیباترین مدارس ساخته شده توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان است.

میلاد غیور: دبستان حسن حجتی رشت روز پنجشنبه توسط محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و با حضور استاندار گیلان افتتاح شد. این پروژه یکی از زیباترین مدارس ساخته شده توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان است.

Share