گزارش تصویری بازدید مسئولان از کارخانه کود آلی رشت

مسئولان استان گیلان امروز با حضور در کارخانه کود آلی رشت و همچنین محل احداث زباله سوز آخرین وضعیت پروژه‌های مرتبط با پسماند را بررسی کردند.

مسئولان استان گیلان امروز با حضور در کارخانه کود آلی رشت و همچنین محل احداث زباله سوز آخرین وضعیت پروژه‌های مرتبط با پسماند را بررسی کردند. علی فتح الهی فرماندار رشت، سیدمحمد احمدی شهردار رشت، سیدعلی آقازاده، جبار کوچکی نژاد، محمدرضا احمدی سنگری سه نماینده رشت در مجلس، اعضای شورای شهر رشت، مدیرعامل مدیریت پسماند شهرداری های گیلان و جمعی از مدیران شهری در این بازدید حضور داشتند.

عکس: محمدرضا کشازرع

Share