جمع آوری سنبل آبی از رودخانه چمخاله توسط دستگاه شناور دانشگاه گیلان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان به همراه فرماندار لنگرود از روند جمع آوری و پاکسازی سنبل آبی در رودخانه چمخاله این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رحیم حیدری، فرماندار شهرستان لنگرود، کیوان محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از روند جمع آوری و پاکسازی سنبل آبی از رودخانه چمخاله بازدید کردند.

روند جمع آوری سنبل آبی توسط دستگاه شناور جمع آوری سنبل آبی که توسط دانشگاه گیلان طراحی و ساخته شده ادامه دارد.

Share