تصاویری از بارش برف پاییزی در ماسوله

همزمان با کاهش شدید دما و بارش برف پاییزی، شهر تاریخی ماسوله که این روزها با اجرای محدودیتهای کرونایی خالی از مسافر و گردشگر است، سفید پوش شده است.

همزمان با کاهش شدید دما و بارش برف پاییزی، شهر تاریخی ماسوله که این روزها با اجرای محدودیتهای کرونایی خالی از مسافر و گردشگر است، سفید پوش شده است.

Share