اینفوگرافیک: ۸ترفند موثر برای مقابله با اضطراب

اگر بیشتر ساعات روز تنها هستید، احتمالا بیشتر درگیر افکارتان می‌شوید. هروقت سکوت ذهنتان جای خود را به افکار آشفته و اضطراب آور داد، بهترین راه ایناست که خودتان را ساکت کنید.

اگر بیشتر ساعات روز تنها هستید، احتمالا بیشتر درگیر افکارتان می‌شوید. هروقت سکوت ذهنتان جای خود را به افکار آشفته و اضطراب آور داد، بهترین راه ایناست که خودتان را ساکت کنید.
برای ساکت کردن ذهنتان فقط بگویید: نه، نه، نه، نه!! و یا از روش های زیر برای آرام شدن استفاده کنید.

طراح: نغمه محمدخواه | منبع: چطور

 

Share