گزارش تصویری درگیری های خیابانی در آمریکا

در حالی که تنش‌های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری خودداری می‌کند، گروهی از طرفداران مسلح و غیرمسلح ترامپ از ایالت‌های دور و نزدیک خود را به شهر واشنگتن دی‌سی پایتخت آمریکا رسانده‌اند تا یک راهپیمایی بزرگ در حمایت از ترامپ و در […]

در حالی که تنش‌های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری خودداری می‌کند، گروهی از طرفداران مسلح و غیرمسلح ترامپ از ایالت‌های دور و نزدیک خود را به شهر واشنگتن دی‌سی پایتخت آمریکا رسانده‌اند تا یک راهپیمایی بزرگ در حمایت از ترامپ و در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنند.

 

Share