قاضیِ ترامپ برای دیوان عالی آمریکا وکیل “منافقین” از آب درآمد

قاضی برت یکی از ۵ وکیلی بوده که پیشتر گروه موسوم به “شورای ملی مقاومت” را نمایندگی کرده و در انجام تحقیقات حقوقی و گزارش‌دهی مربوط به پرونده این گروه همکاری داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، گزینه ترامپ برای انتصاب در دیوان عالی آمریکا پیشتر عضو هیات وکالت گروهک مجاهدین خلق بوده است.

 به نقل از وب سایت “المانیتور”، قاضی “ایمی کانی برت” گزینه ترامپ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ عضو هیات وکالت ۵ نفره گروهک مجاهدین خلق برای پرونده دادخواست بازنگری برای خارج کردن نام این گروهک از لیست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا بوده است.

نام گروهک مجاهدین خلق از سال ۱۹۹۷  تا ۲۰۱۲ در لیست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا بود. این گروهک و گروهی موسوم به “شورای ملی مقاومت” که وابسته به آن است، از آن سال از لیست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا خارج شد.

گروهک مجاهدین خلق در پیشینه خود اقدامات تروریستی علیه مقامات دولت و مردم ایران و حتی شهروندان آمریکایی (در دوران حکومت محمد رضا شاه در ایران) را داشته است.

قاضی برت در پرسشنامه‌ای که سال ۲۰۱۷ برای سنای آمریکا پر کرده بوده، از فعالیت حقوقی خود برای گروهک مجاهدین خلق نوشته است. او در پرسشنامه سنا آمریکا نوشته که یکی از ۵  وکیلی بوده که گروه موسوم به “شورای ملی مقاومت” را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ نمایندگی کرده و در انجام تحقیقات حقوقی و گزارش‌دهی مربوط به پرونده این گروه همکاری داشته و خواستار تجدید نظر وزارت خارجه آمریکا در شناسایی این گروهک به عنوان سازمانی تروریستی بوده است.

نام گروهک مجاهدین خلق از سال ۱۹۹۷ و در زمان دولت دوم بیل کلینتون رییس جمهوری اسبق آمریکا در لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار گرفت. دولت آمریکا در آن زمان سابقه اقدامات این گروه در ترور شهروندان آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی در ایران را دلیل این اقدام اعلام کرد.

با روی کار آمدن دولت اوباما در سال  ۲۰۱۲ پرونده چند ساله دادخواست این گروهک از نظام قضایی آمریکا به نتیجه نشست و وزارت خارجه دولت اوباما نام این گروهک را از لیست گروه‌های تروریستی خود خارج کرد. خروج نام گروهک مجاهدین خلق از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا همزمان با توافق این گروهک برای خروج از پایگاه اشرف در عراق انجام شد.

Share