گزارش تصویری آئین تودیع و معارفه فرماندار آستانه اشرفیه

ابوالفضل شکری: آیین تودیع و معارفه فرماندار آستانه اشرفیه با حضور استاندار گیلان برگزار شد. در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات یونس محمود فرماندار پیشین این شهرستان، حمید رضایی به عنوان فرماندار جدید آستانه اشرفیه معرفی شد.

ابوالفضل شکری: آیین تودیع و معارفه فرماندار آستانه اشرفیه با حضور استاندار گیلان برگزار شد. در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات یونس محمود فرماندار پیشین این شهرستان، حمید رضایی به عنوان فرماندار جدید آستانه اشرفیه معرفی شد.

Share