پروژه جمع آوری فاضلاب فاز ۲ مسکن مهر رشت تا پایان سالجاری به اتمام می رسد

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای گیلان گفت: پروژه جمع آوری فاضلاب فاز ۲ مسکن مهر رشت تا پایان سالجاری به اتمام می رسد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای گیلان از اتمام پروژه جمع آوری فاضلاب فاز ۲ مسکن مهر رشت تا پایان سالجاری خبر داد.

علیرضا غیاثی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای گیلان با اشاره به لزوم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در راستای حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان تصریح کرد: پروژه جمع آوری فاضلاب فاز ۲ مسکن مهر رشت در سال ۹۸ با اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد ریال آغاز شد.

وی با بیان اینکه تا کنون ۴۷۷۵ متر لوله گذاری انجام شد اظهار داشت: میزان لوله گذاری پیش بینی شده در قرارداد ۵۲۴۶ متر به اقطار ۲۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۴۰۰، ۳۱۵ و ۶۰۰ میلیمتر می باشد که تاکنون پروژه ۹۹.۶۹درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای گیلان در ادامه گفت: پیش بینی می شود این پروژه تا پایان سالجاری به اتمام رسد و ۱۵۰۰۰ نفر از جمعیت مسکن مهر رشت از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال پروژه جمع آوری فاضلاب در کوی حسینی رشت اجرا شد

علیرضا غیاثی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای گیلان با تأکید بر لزوم ساماندهی طرح فاضلاب رشت و اجرای پروژه جمع آوری فاضلاب در کوی حسینی اظهار داشت: تاکنون از ۶۴۲ متر لوله گذاری با قطر ۵۰۰ میلی متر پیش بینی شده در قرارداد، ۴۳۲ متر اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه شروع اجرای این پروژه از سال ۱۳۹۷ می باشد، تصریح کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی ۵۹.۰۹ درصد تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید و ۷۵۰۰ نفر جمعیت منطقه را تحت پوشش قرار خواهد داد.

Share