نمایندگان برای اعتراض به اعتبارنامه ۳ روز فرصت دارند | بررسی اعتبارنامه‌ها در جلسه آتی

سیدرضا تقوی گفت: هیأت رئیسه شعب فهرست اعتبارنامه‌ها را باید تکثیر و به نمایندگان ارائه کنند، نمایندگان در صورت اعتراض می‌توانند تا مدت ۳ روز نسبت به ارائه اعتراض‌نامه به صورت کتبی به شعب اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس گفت: نمایندگان برای اعتراض به اعتبارنامه ۳ روز فرصت دارند.

سیدرضا تقوی رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس در نشست علنی امروز (پنجشنبه، ۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی گفت: هیأت رئیسه شعب فهرست اعتبارنامه‌ها را باید تکثیر و به نمایندگان ارائه کنند، نمایندگان در صورت اعتراض می‌توانند تا مدت ۳ روز نسبت به ارائه اعتراض‌نامه به صورت کتبی به شعب اقدام کنند.

رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس ادامه داد: بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان در جلسه آتی مطرح شده و تصویب می‌شود.

Share